06 3914 3227          mail@LeChris.nl

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Chris van Belzen, h.o.d.n. LeChris, gevestigd aan de Gouwe 50 te 1718 LL Hoogwoud.

Uw privacy is belangrijk voor mij. Ik ga dan ook uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Wanneer u met mij contact hebt of een verbintenis aangaat, heb ik soms een aantal persoonlijke gegevens van u nodig, die privacygevoelig kunnen zijn. Deze gegevens zullen door mij slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor ze door u aan mij worden gegeven.

Ik zal uw gegevens nooit doorgeven aan derden, behalve voorzover dat nodig is voor het doel waarvoor u ons deze gegevens hebt verstrekt.

Uw gegevens worden door mij slechts bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze aan mij zijn gegeven.

Bij de verwerking en registratie van uw gegevens volg ik de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).